Guions

Divendres vespre (Tallers per la Festa): Descarrega

Desambarcament, dissabte matí (Tallers per la Festa): Descarrega

Atac, dissabte vespre (Tallers per la Festa): Descarrega

Pacte de Pau, diumenge matí (Tallers per la Festa): Descarrega